ĐT 21

THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ

– Bìa gắn Lịch Bloc
– Công nghệ Hologram

·            Kích thước: 40 x 60 cm