Hộp đựng nước hoa

Danh mục:

Kt (12.5 x 19.5 x 4.5)cm,
giấy Mỹ thuật bóng, ép nhũ,
bồi bìa carton 2 ly,
có nam châm hút,
bên trong hộp có mút phủ nhung đen