ĐT 19

DI LẶC PHÚ QUÝ

– Bìa gắn Lịch Bloc
– Công nghệ Hologram

·            Kích thước: 40 x 60 cm