ĐT 23

PHÚC TÀI LỘC

– Bìa gắn Lịch Bloc

– Công nghệ Hologram

– Thúc nổi 3D

 

                Kích thước: 30 x 60 cm