ĐT 08

Danh mục:

LONG PHỤNG CHẦU PHÚC

– Lịch lò xo giữa

– Công nghệ Hologram

– Thúc nổi 3D

– Lịch 13 tờ

– KT: 36.5 x 69 (cm)