ĐT 23

PHÚC TÀI LỘC

BÌA GẮN LỊCH BLOC

– Công nghệ Hologram

– Thúc nổi 3D

– KT: 30 x 60 (cm)