ĐT 17

DI LẶC PHÚ QUÝ

ĐẾ GẮN LỊCH BLOC

– KT: 40 x 60 (cm)