ĐT 07

Danh mục:

THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ

– Lịch lò xo giữa
– Công nghệ Hologram
– Thúc nổi 3D

·            Lịch 13 tờ

·            Kích thước: 36,5×69 cm