ĐT 01

Danh mục:

SONG LONG TÀI LỘC

– Lịch lò xo giữa
– Công nghệ Hologram
– Thúc nổi 3D

  •     Lịch 13 tờ

  •     Kích thước: 36,5×69 cm