ĐT 01B

Danh mục:

QUÝ MÃO TAI LỘC
– Lịch lò xo giữa gắn Bloc
– Công nghệ Metalize
– Thúc nổi 3D
– Gắn Bloc : 17 x 24 cm ; 14,5 x 20,5 cm ; 12 x 17 cm

– Kích thước Đế: 36.5 x 69 (cm)