ĐT 15

Danh mục:

THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ 2

– Lịch lò xo giữa

– Công nghệ Hologram

– Thúc nổi 3D

– Lịch 13 tờ

– KT: 36.5 x 69 (cm)