Vở THPT Tứ Kỳ

Danh mục:

– Kích thước vở kẻ ngang: 175×250 mm
– Số trang: 72 – 80 – 100 – 120 trang
– Định lượng giấy vở kẻ ngang: 60g/m2
– Độ trắng: giấy trắng tự nhiên 90-92% ISO
– Bìa vở học sinh cấp 2: Ivory
– Đóng gói vở kẻ ngang: 5 quyển/ 1 gói
– Công dụng vở học sinh kẻ ngang: vở kẻ ngang được dùng phổ biến cho học sinh , sinh viên và văn phòng
– Vở kẻ ngang là sản phẩm vở học sinh phù hợp với tiêu chuẩn Hàng Việt Nam chất lượng cao.