Hộp Đựng Vải Thiều

Danh mục:

KT nắp: +KT phủ bì Bộ hộp
Nắp hộp: Kt 430 x 80 x 275 mm
Đáy hộp: Kt 415x150x260mm sóng B 3 lớp
Chất liệu: Giấy Ivory 250 in 4 màu + cán mờ bồi sóng B 2 lớp