Hộp Rượu Đông Trùng Hạ Thảo

Danh mục:

Kích thước: 22 x 9 x 29.5 cm
Giấy catton lạnh 2 mm bọc ngoài giấy C140 ghép Metalize